Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kurt Ravyts trekt provincieraadslijst.

Kurt Ravyts trekt provincieraadslijst.
Lokaal @ Vlaams Belang

Kurt Ravyts lijsttrekker Vlaams Belang provincieraadslijst voor de kieskring Oostende-Ieper

Vlaams Belang kiest voor gewaarborgde en getalenteerde ervaring !

Op voorstel van het regiobestuur en met goedkeuring van het provinciaal en nationaal partijbestuur werd Kurt Ravyts aangeduid als lijsttrekker voor de provincieraadslijst van het Vlaams Belang voor de nieuwe provinciale kieskring Oostende-Ieper.

Het Vlaams Belang stelt op deze manier aan de kiezer in de kieskring Oostende-Ieper gewaarborgde en getalenteerde ervaring voor. Kurt Ravyts is reeds 18 jaar Vlaams Belang-boegbeeld, fractievoorzitter en woordvoerder in de West-Vlaamse provincieraad. Hij is er legislatuur na legislatuur één van de meest actieve provincieraadsleden en wordt er kamerbreed gerespecteerd voor zijn dossierkennis en steeds doordachte opstelling.

Kurt Ravyts wil als lijsttrekker voor Oostende-Ieper uiteraard nauwgezet toezien op de implementatie van talrijke belangrijke provinciale dossiers in de regio, met name de verdere optimalisering van de Domeinen Raversijde, Ijzerboomgaard en Palingbeek, het aspect milieu- en natuureducatie en de Europese grensoverschrijdende programma’s, de totstandkoming van het project Rechteroever in Nieuwpoort, de gemeentelijke dossiers rond ruimtelijke reconversie en transformatie in het kader van de T.O.P. Kustzone, de herbestemming van de militaire basis in Koksijde, het sociaal-economisch Impulsplan voor de Westhoek, het herdenkings- en battlefieldtoerisme na 2018, enz…

Beroepshalve is Kurt Ravyts al jarenlang fractiemedewerker bij de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement waar hij de besluitvorming over de provinciebesturen op de voet volgt. Hij is dus de aangewezen kandidaat om ook na 14 oktober 2018 binnen de sterk afgeslankte provincieraad de stem van het Vlaams Belang te laten horen. Wij blijven als Vlaams Belang met name meer dan ooit kritisch voor het provinciaal bestuursniveau en zullen er blijven op toezien hoe het nieuwe grondgebonden provinciebestuur gedijt in een sterk veranderend bestuurlijk landschap van sterkere intergemeentelijke samenwerking en fusiebewegingen.